Предназначено за доставчици на управляеми услуги, интегрираното EDR решение за защита на крайни устройства и реагиране + бекъп дава възможност за повсеместно възприемане на усъвършенствани средства за сигурност

 Acronis, глобалният лидер в киберзащитата, обяви наличието на Acronis Advanced Security + Endpoint Detection & Response (EDR) за Acronis Cyber Protect Cloud. Разполагайки с нови възможности като например анализ на атаките чрез изкуствен интелект, Acronis EDR намалява сложността и опростява работните дейности, функционирайки по-рационализирано. Така прави по-лесно от всякога за доставчиците на управляеми услуги (MSP) – и за обслужваните от тях бизнеси – да внедряват решения за всеобхватна защита и сигурност на данните. Тъй като все повече организации се обръщат към MSP за покриване на своите нужди от бекъп и сигурност, Acronis EDR има за цел да тласне напред възприемането на усъвършенстваните похвати за сигурност, помагайки на организации с различни размери да се защитават по-надеждно.

“Поради ръста в броя на крайните устройства и нарастващата честота на киберзаплахите, EDR се превърна в жизненоважно средство за реакция при инциденти в битката за защитата на данните. Но решенията, които са трудни за внедряване и поддържане, се явяват пречка,” каза Майкъл Съби, вицепрезидент по анализите в сферата на сигурността и доверието в IDC. “Най-добрите решения са тези, които осигуряват усъвършенстваната сигурност на EDR и посрещат нуждите на ИТ професионалистите, които ги използват. Това означава лесно внедряване и бързина при разпознаване, реагиране и възстановяване с помощта на автоматизация и AI.”

Повече за Acronis EDR

Acronis EDR предлага най-широката палитра от решения за възстановяване, които са готови за използване и които се възползват от интеграцията с технологията за бекъп и възстановяване, управление и сигурност на крайните устройства. Проектиран за доставчиците на управляеми услуги, Acronis EDR им позволява бързо и лесно да анализират и приоритизират инцидентите в сигурността, да намалят времето на непланиран престой и да поддържат непрекъсваемост на бизнеса, като същевременно гарантират сигурността и защитеността на своите клиенти.

“Редица други EDR инструменти могат да се окажат твърде сложни за MSP и да ги принуждават да прибягват към скъпоструващи, времеемки процеси, за да направят внедряването. Acronis EDR осигурява мощно EDR решение, което е лесно за имплементиране и използване, следвайки вече установените в индустрията стандарти като рамката за киберсигурност NIST и реферирайки към рамката MITRE ATT&CK,” каза Кандид Вюст, вицепрезидент по изследванията в Acronis. “Разбирайки бързо анализите и влиянието на атаките, потребителите на Acronis EDR могат светкавично да оценят потенциалната заплаха, да разкрият как атакуващият е придобил достъп, какви щети е нанесъл и как би могъл да разгърне атаката си.”

 Acronis EDR осигурява:

  • Оптимизиран анализ на инцидентите за бързо и лесно анализиране и приоритизиране на инцидентите в киберсигурността и потенциалните атаки, без да се разчита на скъпоструваща експертиза в сферата на сигурността и без времеемки процеси.
  • Сигурност, интегрирана с бекъп и възстановяване, за всеобхватна защита, критична за намаляване на непланирания престой и поддържане на непрекъсваемост на бизнеса  в случай на атака.
  • Цялостно решение за киберпревенция с един-единствен агент — простичко за внедряване, управление и мащабиране от MSP — елиминирайки високата цена, сложността и пробойните в сигурността, тиипични за многокомпонентните решения.

„Като специалист по киберсигурност лично съм бил свидетел на еволюцията на EDR и как тя революционизира начина, по който подхождаме към сигурността,” каза Ерик О’Нийл, бивш оперативен контраразнузнавач на ФБР. “EDR позволява на екипите по сигурността ефективно да разследват, да поправят щетите и да възстановяват работата след потенциални инциденти, като същевременно намалява атакуемата повърхност и времето на пребиваване на атакуващия в ИТ инфраструктурата. Най-новите подобрения в EDR технологията позволяват скоростен анализ на промените в атаките, съкращават времето за реагиране при инцидент и подобряват непрекъсваемостта на бизнеса – за всички организации.”

Acronis EDR е достъпен чрез усъвършенствания пакет Acronis Advanced Security + EDR. Доставчиците на управляеми услуги, търсещи повече детайлна информация или индивидуална демонстрация, могат да намерят всички тези ресурси тук: https://go.acronis.com/security-edr-blog

За Acronis

Acronis обединява защита на данните и киберсигурност, за да осигури интегрирана и автоматизирана кибер-защита, гарантираща справянето с предизвикателството на модерния дигитален свят SAPAS – безопасност, достъпност, поверителност, автентичност и сигурност.  Предлагайки гъвкави модели на внедряване, които отговарят на изискванията на доставчиците на услуги и ИТ професионалистите, Acronis осигурява върхова киберзащита за данните, приложенията и системите посредством иновативни антивирусни решения, бекъп, аварийно възстановяване и защита на крайните устройства от ново поколение, всички стъпващи на изкуствен интелект. С усъвършенстваната технология за предпазване от злонамерен софтуер, базирана на най-модерния машинен разум, и технологии за удостоверяване на данни, базирани на блокчейн,  Acronis предпазва всяка среда – от облака до хибридните системи и до инсталационните решения – на ниска и предвидима цена.

Аcronis е швейцарска компания, основана в Сингапур. Чествайки две десетиетия на иновации, Acronis има повече от 2000 служители в 45 локации. Решението Acronis Cyber Protect е достъпно на 6 езика в повече от 150 страни и се използва от 18 000 доставчици на услуги за предпазването на над 750 000 бизнеса.

Мнения, критики, неточности – пишете ни, не ни жалете!Източник