Hewlett Packard Enterprise (HPE) обяви пробив по пътя към реалното приемане на 5G с пускането на HPE 5G Core Stack – отворено облачно решение за 5G мрежа, което подобрява приходите, интегрира се безпроблемно с предишни поколение мрежи и предполага лесно бъдещо развитие. HPE 5G Core Stack ще бъде наличен като платено предварително интегрирано софтуерно и хардуерно решение при използване на HPE GreenLake. Това ще позволи на мобилните оператори да развиват 5G мрежа без големи инвестиции и особени рискове.

Някои оператори вече са започнали разгръщането на 5G радио мрежи за достъп (RAN), но истинската стойност на 5G ще бъде осъществена само когато мрежите за достъп се комбинират с 5G основна мрежа. Това ще позволи цялостно управление, споделяне на данни и slicing във виртуални 5G мрежи със специално предназначение и характеристики.  Въпреки че функционалните подобрения и оперативната ефективност ще са значителни, темпът на приемане, както и техническите възможности, необходими за новите случаи на използване, които ще осигурят приходите от 5G, все още не са напълно ясни. Чрез разполагане на HPE 5G Core Stack с HPE GreenLake, операторите придобиват специално изградена, отворена платформа за 5G с минимални предварителни инвестиции и мащаб според търсенето, с разширима софтуерна екосистема, готова да поддържа всякакъв растеж, подготвена за работа с предстоящата 5G еволюция.

Реализирането на 5G може да бъде изпълнено само чрез отворени cloud платформи

Комуникационната индустрия традиционно зависи от собствени вертикално интегрирани системи, но мрежата може да бъде интегрирана само чрез отворени cloud платформи, които позволяват на телекомите бързо да предоставят нови 5G услуги на пазара, докато напускат мрежи от предишно поколение. Чрез разполагане на разширимо, облачнo ядро, операторите може да комбинират мрежови функции според нуждите си, отговаряйки на развитието на пазара, като избягва блокирането на доставчика, което е характерно за телекомуникационната индустрия.

HPE е водещ играч в телекомуникационната индустрия вече десетилетия, задавайки индустриален стандарт в инфраструктурата на мрежите. Това позволява интегрирането на cloud в комуникационните мрежи и предоставя софтуерни компоненти чрез своя комуникационен и медиен софтуер (CMS). Изграждането на таква инфраструктура ще помогне на телекомите да трансформират действащите си мрежи в архитектура, базирана на услуги и готова за новата мрежа.

HPE 5G Core Stack

HPE 5G Core Stack е цялостно мрежово софтуерно решение, което предлага slicing, добра съвместна работа с предишните поколения мрежи и цялостна автоматизация. Проектирана е така, че да бъде изцяло cloud-native и  включва stateless контейнерни функции (CNF) предоставяни от HPE и партньори, споделена среда за данни (SDE), обща платформа като услугата (PaaS), цялостно управление и организация (MANO) и рамка за автоматизация. Всички те са предварително интегрирани в инфраструктурата на IaaS в мащаб за мобилни мрежи и са доказани за производство.

„Отвореността е от съществено значение за еволюционния характер на 5G. С много мрежи от различни поколения, където услугите, доставяни през 3G, 4G, 5G, Wi-Fi и edge мрежи, ще бъдат често срещани. Доставчиците на услуги трябва да намалят оперативните разходи и да се държат отворени за множество мрежи и технологии, като трябва да избягват да бъдат заключени към един доставчик“, заяви Фил Мотрам, вицепрезидент и генерален директор на HPE Communications and Media Solutions. „Инвестирането в нова мрежа преди потеглянето на потоците от приходи е финансово и техническо предизвикателство за много оператори, но с HPE 5G Core Stack, те могат да започнат внедряването днес и да плащат за инфраструктурата, докато приходите им растат.“

С HPE 5G Core Stack, телекомите могат да започнат внедряването днес и да плащат за инфраструктурата, докато приходите им растат.“

HPE 5G Core Stack дава възможност на операторите да предоставят диференцирани качествени услуги през техните съществуващи и бъдещи мрежи. Бързи за интегриране, лесни за работа, перспективни и с гъвкав мащаб при работа.

Инфраструктурата на HPE GreenLake като услуга

HPE GreenLake е нашата водеща IT Cloud услуга за приложения и данни, работеща с дата центрове, multicloud и edge. Тя работи с единен операционен модел и е вече  достъпна за телекомуникационната индустрия. С 10-годишен опит и договори за над $3 млрд., HPE GreenLake е доказана услуга, която ще бъде много подходяща за телекомуникационната общност.

HPE GreenLake използва нарастващо портфолио от множество разработки на HPE, характерни за мобилните телекомуникации, най-вече в сферата на core и еdge, които ще подпомогнат операторите при заплащане на инфраструкурата по време на интеграция. Тези проекти предлагат доказани решения, целящи опростяване и ускоряване в интерес на крайния потребител. Те включват системата HPE Edgeline, която е идеална за виртуална мрежа за радио достъп и Multi Access Edge Computing приложения, често намирани при работа с edge мрежите на мобилните оператори. Мобилните проектите на HPE ще бъдат достъпни на HPE GreenLake – от основния план за инфраструктура като услуга, като ще се добавят повече с времето, до поддръжка на целия пакет. HPE GreenLake може да предостави отворена софтуерно дефинирана инфраструктура като услуга за доставчици на мрежово оборудване или телекомуникации, които искат да разгърнат свои собствени софтуерни пакети.

Наличност

Пълният HPE 5G Core Stack ще бъде достъпен в световен мащаб през втората половина на 2020 г. с цени, базирани на потреблението, базирани на HPE GreenLake. Проектите на HPE за мобилни оператори са достъпни и сега, директно или чрез HPE GreenLake.