HPE използва технология за справяне с обществените и екологичните нужди и стимулира бизнес резултатите

Hewlett Packard Enterprise публикува годишния ESG доклад за 2018 г. Демонстрира, че използването на технологии за справяне с основните човешки и екологични предизвикателства в световен мащаб води до бизнес стойност. Също така може и да отвори нови дългосрочни икономически възможности.

„От защитата на нашата околна среда до развитието на човешките права е наложително да постигнем напредък за обществото. Това може да се случи като упражняваме бизнеса си по етичен, устойчив и социално осъзнат начин”, заяви главният изпълнителен директор на HPE Антонио Нери. „Технологията и данните са ключът към решаването на най-големите предизвикателства в света. В HPE ние се посветихме на ясна, проста и изключително важна причина. Това е разработване и използване на технологии, за да се подобри начинът, по който хората живеят и работят. „

Основните моменти в годишния ESG доклад:

Подпомагане на клиентите да постигнат своите цели

HPE продължава да отговаря на целите на бизнеса и устойчивостта на своите клиенти, като вгражда ефективността, сигурността и повторната употреба през целия жизнен цикъл на своите продукти. През 2018 г. HPE стартира новия си доклад за кръгова икономика, който помага на ИТ организациите да измерват приноса си към целите на корпоративната устойчивост, като същевременно връщат стойност на техния бизнес.

Другите постижения на 2018 г. включват намаляване на потреблението на енергия с до 60%. Използвайки компютри, управлявани с памет, а сървърите на HPE ProLiant Gen10 остават най-сигурните и енергийно ефективни на пазара. Постигайки 89% възстановяване на 4-те милиона ИТ активи, върнати на HPE Центровете за технологично обновление и поставянето на нова цел за намаляване на оперативните емисии с 55% до 2025 г. в сравнение с нивата от 2016 г.

Генериране на приходи от ангажименти

HPE има все по-големи солидни данни зад гърба си. Нейният краен резултат е 312 милиона долара в нетните приходи от FY2018 от клиенти, насочени към ИТ ефективността и устойчивостта.

Инвеститорите отбелязват също така екологичните, социалните и управленските (ESG) рейтинги поради рискове, свързани с недостига на ресурси, променливите цени на суровините и увеличаващите се регулации. През 2018 г. HPE е единствената компания в своята индустрия, получила рейтинга на AAA ESG в класацията на MSCI и е класирана на второ място от всички световни компании в своя отрасъл на индекса за устойчивост на Dow Jones.

Изграждане на възможностите

HPE води политики и програми, които намаляват отрицателното въздействието на доставчиците върху околната среда и защитават правата на човека чрез изграждане на целенасочени възможности. През 2018 г. 78% от доставчиците на продукция на HPE, по разход, са участвали в програма за управление на веригата за доставки на HPE. Тя дава възможност на доставчиците да определят и постигат агресивни научнообосновани климатични цели за собствените си операции.

Културата, равенство и отговорност

През 2018 г., HPE продължи да насърчава културата на хората и развитието на ценностите им. Тя инвестира в своите служители и общности. Основните акценти включват влагането на 1,3 милиарда долара в малки фирми и малцинствени предприятия. Разпределя и 5,4 милиона долара между над 3500 неправителствени организации по целия свят. HPE също така се нарежда на трето място по показателя KnowTheChain сред 40 компании в областта на ICT за усилията си срещу принудителния труд.

Като технологична компания с иновации в основата си, HPE вярва, че технологиите и данните ще бъдат ключови за справяне с глобалните предизвикателства. Визирайки: изменението на климата, растежа на населението, здравеопазването, снабдяването с храни и сигурността. В
докладът на HPE ясно се откроята мисията за разработване и използване на технологии за напредък в начина, по който хората живеят и работят. HPE e целенасочена организация, която насърчава вида на висококачествената фирмена култура и иновации. Главната цел на фирмата е да създават значима промяна.