Все по-малки деца в интернет стават жертви в различни онлайн ситуации
(снимка: Център за безопасен интернет)

Центърът за безопасен интернет, работещ в подкрепа на сигурността на децата онлайн, е пред затваряне. Липсата на съфинансиране и устойчива държавна политика в подкрепа на организацията, която част от глобалната екосистема за защита на децата в интернет, налагат тя да преустанови дейността си в края на годината.

За своето 16-годишно съществуване Горещата линия на Центъра е получила 63 228 сигнала, свързани с незаконни и вредни действия срещу деца и младежи онлайн. Те са били разрешени, благодарение на намесата на Центъра и партньорските му организации, както и органите на реда.

До момента, другата услуга на Центъра за безопасен интернет – Консултативната линия за онлайн безопасност 124 123 – е консултирала и помогнала за преодоляване на 4483 случая, свързани с онлайн тормоз, кражба на профили, заплахи, изнудване и онлайн сексуална злоупотреба с деца, публични обиди и унижаване на личността на децата, както и злоупотреба с голи снимки.

Статистиката на Центъра сочи, особено след пандемията Covid-19, сигналите за сексуална онлайн експлоатация са все по-често срещани във възрастта 12-18 години, а възрастовата граница за онлайн тормоз  е паднала до 7 години. Това показва, че все по-малки деца са в мрежата и стават жертви в различни онлайн ситуации. Затова е от съществено значение техните родители и учители да са добре информирани и подготвени как да реагират на рисковете, които крие онлайн пространството, особено социалните мрежи.

„Младите хора имат нужда от специфична подкрепа, попадайки в критична ситуация онлайн, както и някой, с когото да споделят притесненията си. Да разберат, че не са сами и има начини тези проблеми да бъдат решени. Центърът поддържа не само Гореща линия, на която получаваме ежедневно десетки сигнали, но и Консултативна линия с кратък номер 124 123, която оказва съдействие, психологическа и емоционална подкрепа”, сподели Антоанета Василева, координатор на Консултативната линия.

„Очакваме спешна и адекватна подкрепа от страна на държавата, по линия на политики и финансиране, така че  сигурността на децата онлайн да бъде гарантиране”, призова тя.

Центърът за безопасен интернет може да помогне на децата в случаи на онлайн тормоз, на откраднати профили, злоупотреба с лични данни и разпространяване на голи снимки. Центърът е доверен партньор на Facebook, Instagram, TikTok, Google и YouTube и като такъв може да свали страница, профил, група, в която се разпространяват голи снимки, неподходящо съдържание или се осъществява онлайн тормоз.

От 2005 г. до момента Центърът е инициирал редица кампании, с които да информира децата и цялото общество за неетичните онлайн практики и да помогне на жертвите на онлайн тормоз. Организацията провежда и множеството разнообразни и полезни обучения по темата. Досега през различните семинари и обучения са преминали повече от 30 000 деца и тийнейджъри, над 15 000 учители и 12 000 родители.

В рамките на организацията е изграден и Младежки панел, в който участват младежи между 14 и 19 г. Те имат имат важна роля във всички инициативи на Центъра, развиват своите дигитално-медийни умения и обучават своите връстници по темите за онлайн сигурността.

Източник