Ректорите на ТУ – Габрово и МУ – Плевен проф. д-р инж. Илия Железаров и проф. д-р Добромир Димитров договориха сътрудничество и научноизследователска дейност между двата университета
(снимка: ТУ – Габрово)

Ректорите на Технически университет – Габрово, Великотърновски университет и Медицински университет – Плевен се споразумяха миналата седмица за развитие на интердисциплинарно образование и реализиране на съвместни проекти.

Трите големи висши училища в региона сключиха договори за съвместна образователна, научноизследователска и развойна дейност. Ректорите споделиха, че партньорството между трите академични институции ще доведе до устойчиво икономическо и социално развитие на региона чрез предлагане на висше и професионално интердисциплинарно образование в областта на техниката, технологиите и социалните дейности, отговарящо на изискванията на пазара на труда.

Ректорът на МУ – Плевен проф. д-р Добромир Димитров и ректорът на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил И Методий” проф. д-р Христо Бонджолов се споразумяха с меморандум да разработват съвместни интердисциплинарни учебни програми и да провеждат обучения в областта на телемедицината, както и да изпълняват национални и международни проекти.

Ректорите на ТУ – Габрово и МУ – Плевен проф. д-р инж. Илия Железаров и проф. д-р Добромир Димитров подписаха договор за сътрудничество и научноизследователска дейност между Технологичния парк в Габрово и Центъра за компетентност към МУ-Плевен. Чрез партньорството ще се реализират приложни изследвания и развойна дейност в областта на медицината, медицинските технологии, електрониката и компютърната техника.

Двете институции се споразумяха да изпълняват съвместни научноизследователски проекти в областта на 3D принтирането, виртуалната реалност и електротехниката. Ще се създадат иновативни хардуерни и софтуерни решения с приложение в автоматиката, роботиката и мехатрониката.

Междувременно, изследователят от Центъра за компетентност на МУ-Плевен д-р Стефан Мирчев и студенти от катедрата по очни и УНГ болести представиха иновативен 3D модел на средното ухо, пресъздаващ реални микроструктури, който ще се прилага в процеса на обучение на студенти, специализанти и млади хирурзи. Ректорът на МУ-Плевен проф. Димитров се надява това да е един от първите иновативни продукти, които ще са резултат на споразумението между двата центъра за компетентност с реален ефект за бизнеса, медицината и образованието.Източник