Обслужването на клиенти е сфера, в която изкуственият интелект ще има голяма роля
(снимка: CC0 Public Domain)

Глобалните разходи за системи с изкуствен интелект (AI), включително софтуер, хардуер и основни услуги, ще достигнат $154 милиарда през 2023 г., което е с 26,9% повече спрямо миналата година, сочи прогноза на анализаторската компания IDC.

Активното внедряване на AI технологии в широка гама от продукти в периода от 2022 до 2026 г. ще доведе до средногодишен темп на растеж (CAGR) от 27%, а през 2026 г. глобалните разходи за AI системи ще възлязат на $300 млрд. Само 1 от 36 варианта на използване на AI, разгледани от IDC, ще има CAGR по-малък от 24% през прогнозния период.

Очаква се три сегмента от AI пазара да растат най-бързо: програми за обслужване на клиенти, насоки за продажби и системи за консултиране, които се очаква да привлекат инвестиции от почти всички индустрии. Тези три сегмента ще заемат повече от една четвърт от всички инвестиции в AI през 2023 г.

Повишени разходи се очакват също в ИТ оптимизацията, системите за анализ и превенция на заплахи, в анализа и разследването на случаи на измами, според анализа на IDC.

От всички индустрии банките и търговията на дребно ще инвестират най-много в AI, следвани от услугите и дискретното и непрекъснато производство, като тези пет индустрии ще направят повече от половината от общите инвестиции в изкуствен интелект.

В същото време най-бърз ръст на разходите за AI се очаква в медийната индустрия, която за пет години ще покаже среден годишен темп на растеж от 30,2%. И само две от индустриите, които IDC разглежда, ще имат CAGR под 25%.

Като най-голям пазар за AI системи се очертават Съединените щати, които ще заемат над 50% от световния пазар в рамките на пет години. Западна Европа ще се ограничи до дял от 20% със среден годишен темп на растеж от 30% за следващите пет години. Трети ще бъде Китай със CAGR от 20,6%.

Източник