Градският трафик може да се управлява много по-ефективно чрез технологиите за смарт-коридори (снимка: CC0 Public Domain)

Световните инвестиции в технологии за интелигентни стълбове и интелигентни коридори в градската среда ще нараснат от 10,8 милиарда долара през 2022 г. до повече от 132 милиарда през 2030 г., според нова прогноза на специализираната компания за технологични анализи ABI Research. Повече от 10,8 милиона интелигентни стълбове ще бъдат инсталирани по света до 2030 г.

„Застаряващата концепция за интелигентните градове до голяма степен не успя да изпълни обещанията си. Необходими са нови подходи под формата на по-мащабируеми, холистични и ефективни решения за трансформиране на интелигентната градска инфраструктура и ускоряване на нейното внедряване“, казва Доминик Бонте, вицепрезидент вертикални и крайни пазари в ABI Research. „Очаква се смарт-коридорите и смарт-стълбовете да предефинират интелигентните транспортни системи и като цяло умните градове.“

Смарт-стълбове

Интелигентните стълбове са многофункционални системи от интелигентна градска инфраструктура, изградени на база интелигентните улични лампи. С други думи, тъй като за уличното осветление неизбежно се изгражда необходимата инфраструктура от стълбове и подземни трасета с цел електрозахранване и обслужване, те могат да служат и за много повече функции, освен осветяването на улиците.

На тях могат да се монтират малки метеорологични станции със сензори за измерване на качеството на въздуха, количествата валеж на дъжд или сняг, шумовото замърсяване. Могат да се инсталират Wi-Fi антени. Могат да се поставят малки телекомуникационни клетки за 5G мрежи. Заедно с това е възможно да се монтират и камери за видеонаблюдение и охрана, както и такива за преброяване на автомобилния трафик. Също така на тези стълбове могат да се поставят смарт пътни знаци, които динамично променят съдържанието си.

Умните улични стълбове в някои случаи могат да предложат USB зарядни устройства за зареждане на дребна електроника – за ползване от гражданите. В други случаи смарт-стълбовете могат да интегрират и компактни зарядни устройства за електромобили, така че оттам да се зареждат спиращите наблизо е-коли.

Смарт-стълбовете представляват „рентабилна, мащабируема и модулна рамка за внедряване на целия спектър от интелигентна градска инфраструктура, варираща от 5G малки клетки и Wi-Fi горещи точки до камери за наблюдение и трафик, знаци и информация дисплеи, решения за мониторинг на качеството на въздуха и наводнения и точки за зареждане на двуколесни и четириколесни превозни средства и дронове,“ казва ABI Research.

Не бива да се забравя и, че на тези стълбове могат да се монтират малки системи за генериране на възобновяема енергия – например компактни соларни панели или компактни ветрогенератори с вертикална ос. Електричеството от тези малки ВЕИ системи може да се използва за захранване на сензорите в метео-станциите, светлинните пътни знаци, камерите за преброяване на автомобилния трафик и др.

ABI не посочва каква част от въпросните 132 милиарда щатски долара ще се падат на смарт-стълбовете, но според друга прогноза, на ReportLinker, през 2027 година въпросният бизнес ще се оценява на близо 20 милиарда долара. Всички услуги, които смарт-стълбовете могат да предложат, представляват интерес както за гражданите, така и за различни доставчици и производители на стоки и услуги.

Смарт-коридори

Новата концепция за интелигентни коридори обхваща технологиите за интелигентни пътища в градската среда: взаимосвързани адаптивни светофари, както и интелигентна крайпътна инфраструктура, позволяваща адекватното движение на автономни автомобили. В тези крайпътни съоръжения могат да бъдат вплетени 5G комуникации и датчици, захранващи автоматизираните системи за оптимизиране на трафика, пътна безопасност и устойчив транспорт на по-дълги разстояния.

На база тези технологии може да се изградят и пътни артерии с приоритет за определени видове транспорт, например за превозните средства на обществения транспорт. Но ABI Reserach отива по-далеч и вижда още нови възможности. Чрез същата технология е възможно да се дефинират коридори за превоз на товари и превозни средства за доставка. Това е съществено, защото ще предложи на градските власти нови източници на приходи.

Нови партньорства

Предвид всичко, описано от ABI, градските власти могат да помислят и за нови или засилени партньорства с частния сектор, когато става дума за изграждането на умни стълбове и умни коридори, посочва Доминик Бонте. По думите му, телекомуникационните компании имат интерес да бъдат партньор на градската управа в изграждането на мрежите от смарт-стълбове. Телекомите могат да участват с частично финансиране, разширявайки своите 5G мрежи. По аналогичен начин логистичният сектор има интерес да бъде партньор в изграждането на градските смарт-коридори за доставки и товарен транспорт.

Източник