Семейството на Сирма Груп се разраства, обяви изпълнителният директор Цветан Алексиев
(снимка: Сирма Груп)

Софтуерната група Сирма Груп Холдинг АД обяви, че е сключила окончателно споразумение за придобиване на мажоритарен дял от Сайънт – бързо развиващ се, вертикално фокусиран доставчик на ИТ решения със седалище в София.

Сайънт официално ще стане част от Сирма Груп Холдинг, запазвайки своята мисия, фокус и мениджърски екип, като същевременно ще разчита на подкрепата на по-голямата група. Стойността на сделката не беше обявена.

„Днес семейството на Сирма Груп се разрасна с още един член – Сайънт. Нашият експортен фокус, целеви пазари и портфолио от продукти и услуги си пасват чудесно. Заедно ставаме по-силни и по-конкурентоспособни”,  сподели Цветан Алексиев, изпълнителен директор на Сирма Груп Холдинг.

Придобиването е в съответствие със Стратегията за растеж и развитие на Сирма Груп Холдинг и се очаква да улесни навлизането на групата в нови вертикални пазари и географски региони, докато Сайънт ще може да се възползва от ускорен растеж и инвестиции в бизнес линии с голямо търсене на клиенти, като например управлявани услуги и поръчков SaaS.

„Докато Сайънт ще работи като независимо дъщерно дружество, присъединяването към Сирма Груп Холдинг засилва способността ни да обслужваме нашите клиенти и да предоставяме качествени решения, като получаваме достъп до допълнителни ресурси, включително допълнително финансиране и разширен фонд от таланти“, уточни Ангел Митев, изпълнителен директор на Сайънт.Източник