През последните две десетилетия на родна територия по?

Източник