Хубаво е човек предварително да е дефинирал основните разяснения „за себе си“, когато кандидатства за работа (снимка: CC0 Public Domain)

След бума на дигитализацията ИТ кадрите са търсени и възнаграждавани с щедри заплати, а мнозина търсят по-добро работно място. Но има един въпрос при интервютата с бъдещите работодатели, от който почти всички хора застиват: „Разкажете ми за себе си“. Какво да каже човек?

Усещането, което поражда въпросът „Разкажете ми за себе си“, е близко до сценичната треска – сякаш главата изведнъж става абсолютно празна и човек не може да намери нито едно изречение, подходящо за момента. Това е доста стресиращо – което не е добре, защото самият процес по търсене на нова работа е достатъчно стресиращ.

Когато човек се почувства вцепенен от този всеобхватен въпрос, това е така, защото е трудно да говорим за себе си без ясна насока какво се очаква. Но трябва да помним едно – най-добре е да наблегнем на своите успехи и положителни лични качества.

Защо?

Защо интервюиращите питат: „Разкажете ми за себе си?“ Те искат да опознаят кандидата. Интервюиращите задават въпроса като начин за преминаване от лек свободен разговор към техните технически и поведенчески въпроси.

Интервюиращият иска да прецени дали кандидатът е способен да общува ясно и професионално. Вцепеняването при този въпрос оставя лошо впечатление. Обратно, добре се приема всеки отговор, който показва, че кандидатът е подготвен и че го е грижа за интервюто.

Хубаво е човек предварително да е дефинирал основните си разяснения „за себе си“.

Важно е да се знае, че има и други начини, по които интервюиращите могат да зададат този въпрос:

  • „Разкажете ми повече за миналото си“
  • „Интересно ми е да науча повече за Вас“
  • „Разкажете ми за времето, през което сте работили в компанията „Х“.
  • „Можете ли да ми кажете повече за своя опит?“
  • „Кажете ми нещо, което не е видно от автобиографията Ви“.

Когато обаче човек има яснота какви са неговите достойнства и какво очаква от работодателя, този диалог ще протече по-лесно. Специалистите предупреждават, че все пак е добре отговорът да не звучи като „добре отрепетиран“, тоест е добре да звучи спонтанно, естествено, непринудено. И в допълнение към това – желателно е отговорът да прави връзка с конкретната компания, в която се кандидатства, и/или конкретната позиция в нея. Това винаги оставя добро впечатление.

Като цяло отговорът на въпроса „разкажете ми за себе си“ трябва да описва текущата ситуация, предишния професионален опит, причината да се кандидатства, как кандидатът би се вписал в ценностите на компанията.

Компонент 1: текущо положение

В описанието на настоящата си ситуация кандидатът е добре да разкаже за сегашната си роля, постиженията си, добрите оценки за работата си. Желателно е да не се говорят негативни неща за текущия работодател.

За учениците и студентите това е време, в което могат да говорят за своя релевантен опит в училището/университета, за специални уроци, осъществени проекти, стажове.

Компонент 2: предходна работа

Интервюиращият вече е чел биографията, така че има идея за предишните позиции и компании. Сега е важно да чуе нещо по-конкретно. Тук е добре да се говори за постижения, осъществени ключови проекти, придобити умения, получени сертификации и др.

Компонент 3: „защо“

„Защо точно аз съм подходящо за точно тази работа“ – това е важното, което кандидатът следва да осветли. Това е моментът човек да „продаде“ своите умения, своите запаси от знания и опит.

Тук кандидатът може да обясни и как дадената позиция се вписва в неговите кариерни цели, как очаква да постигне успехи.

Компонент 4: Напасване

Преди интервюто е добре човек да направи усилието да се „напасне“ към компанията, в която ще кандидатства – да намери пресечната точка между своите цели и страсти и позитивните качества на компанията. Добре е кандидатът да вложи известно време в това да проучи фирмата, нейната култура, традиции, особености.

Колко дълъг да е отговорът?

Интервюиращите искат да научат повече за човека и неговия трудов опит и лични качества. Отговорът на дадения въпрос трябва да маркира най-важното. Няколко изречения може да се окажат недостатъчни, а говоренето в продължение на десет минути също е лош сигнал – това се тълкува като знак, че по време на работни срещи човек ще е многословен и отнемащ много време на колегите си.

Съветът на специалистите е: „опитайте се да запазите отговора си в 1-3 минути“. Следете езика на тялото на интервюиращия, за да забележите, ако става нетърпелив, но и да се разгърнете върху темите, които изглежда, че го интересуват.

Източник