Специалната категория е насочена към преподаватели за създаване на упражнения с добавена реалност (AR)

 

Конкурсът Solve for Tomorrow на Samsung България продължава да приема кандидатури в специалната си категория, посветена на учители, свързана със създаване на упражнения с добавена реалност (AR) с инструмента Smart CreatAR. Кандидатстването за нея е отворено до 24:00 ч. на 31.01.2023 г., а до 06.02.2023 г. ще бъдат обявени и 3 полуфиналисти. Всеки учител, който желае да вземе участие в конкурса следва да бъдат изпрати заявка през формата за участие на сайта на конкурса https://www.solvefortomorrow.bg.

В България програмата Solve for Tomorrow се развива за първи път през тази година, като освен конкурсите в няколко категории – 3 за ученици и 1 за учители, предоставя и безплатни обучения за учители от цялата страна. Те са разпределени в две направления – по дизайн мислене и по създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR). Програмата на всяко обучение е ориентирана към практиката и е предназначена за широк кръг от педагогически специалисти, като се провежда при предварително формирани групи от минимум 15 души.

До момента са се провели общо 16 обучения, от които 11 за дизайн мислене и 5 за AR. В тях се включиха над 320 учители от 36 града. Целта им е да помогне на учителите както за участието им в специалната категория, така и за подготовката на младежите за останалите три чрез прилагане на проектно базирано обучение и насърчаване на STEM уменията.

За месец декември, като част от Solve for Tomorrow, са планирани още общо 3 обучения – 2 по дизайн мислене и 1 по създаване на учебно съдържание с добавена реалност (AR). Желаещите да получат повече информация за графика и условията за участие могат да посетят сайта на фондация „Образование 5.0“, които са организатор на обученията и основен партньор на Samsung България в този проект.

В ученическия конкурс на програмата, чието кандидатстване приключи миналия месец, се включиха над 200 ученици и повече от 60 учители, които изпратиха над 80 иновативни идеи. От тях 9 отбора събраха най-високи оценки от журито и бяха избрани да продължат в следващия етап на програма като полуфиналисти. В момента всеки от избраните екипи е в процес на преминаване през менторска програма и работа по прототип на идеята си.

Победителите в учителския и ученическия конкурс ще бъдат обявени по време на специално събитие, което ще се проведе през март 2023 г. За повече информация, следете www.solvefortomorrow.bg

Източник