Ускореното изграждане на центрове за данни и смарт-фабрики тласка развитието на пазара на оптични комуникации (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на оптични влакна ще нарасне от $4,9 млрд. през 2022 г. до $8,2 млрд. през 2027 г. при среден годишен темп на растеж от 10,9% за разглеждания период, прогнозира “Markets and Markets”. Динамиката на този пазар ще зависи от фактори като по-нататъшното разпространение на интернет и увеличаващия се трафик на данни, ускореното изграждане на центрове за данни в световен мащаб и все по-силното търсене на по-големи честотни ленти.

Очаква се “стъклото“ да расте с най-високи темпове през прогнозния период. Стъклените оптични влакна работят ефективно както при ниски, така и при високи температури. Техните стъклени ядра предават светлината по-ефективно и позволяват значително по-високи скорости на трансфер, затова подобни могат да се използват на големи разстояния на пренос.

Стъклените оптични влакна могат да работят при тесен диаметър на сърцевината, около 8–10 µm за едномодово влакно и около 50–100 µm за многомодово влакно. С подобни характеристики те са желани средства за пренос и това ще води до увеличаване на тяхното възприемане в различни сфери на приложение, включително телекомуникациите, локалните мрежи (LAN) и центровете за данни.

Едномодовите влакна ще са най-бързо развиващият се сегмент на пазара на оптични комуникации през прогнозния период. Този вид нишки имат сърцевина с малък диаметър, около 9 µm, което позволява боравене с един-единствен светлинен режим.

На свой ред подобна характеристика води до намаляване на броя на светлинните отражения, генерирани при преминаване на светлината през сърцевината, като по този начин се намалява затихването и сигналът пътува по-далеч.

Едномодовите влакна се радват на голямо търсене сред операторите на телекомуникационни системи и центровете за данни.

От гледна точка на профила на потребителите се очаква пазарът на промишлени приложения да расте с най-бърз темп през петте години от 2022 г. до 2027 г. Индустриалните мрежи използват оптични влакна заради тяхната устойчивост на шум и електромагнитни смущения – оптиката минимизира тези въздействия.

Разпространението на смарт-фабрики в икономики като Южна Корея, Китай и САЩ ще е в основата на растежа на пазара на оптични влакна за индустриалните приложения през прогнозния период.

Източник