Успешно приключиха преговорите за доставка на техника за видеозаснемане и видеоизлъчване от изборите на 2 април (снимка: CC0 Public Domain)

Националният системен интегратор „Информационно обслужване” АД приключи успешно преговорите за доставка на технически устройства и осигуряване на мобилна свързаност на видеонаблюдението в реално време и видеозаснемането след края на изборния ден на 2 април 2023 г.

До изтичане на крайния срок – 10 март 2023 г. оферти бяха подадени от трите мобилни оператора А1, Виваком и Йеттел. Комисията оцени офертите на поканените участници и проведе преговори по процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

Комисията определи изпълнители по трите обособени позиции както следва:

  • Изпълнител по обособена позиция 1 – Vivacom
  • Изпълнител по обособена позиция 2 – Yettel
  • Изпълнител по обособена позиция 3 – А1

Предстои подписване на договори с трите участници в обществената поръчка, а мобилните устройства, стойките за стационарно разполагане на устройствата и SIM картите за данни с осигурена мобилна свързаност по всяка обособена позиция трябва да бъдат доставени на „Информационна обслужване” до 21 март 2023 г.

Трите оператора са предложили техническото устройство – Моторола Е13, което отговаря на спецификациите в техническата документация.

Източник