Нови насоки за широколентовите мрежи се очаква да влязат в сила догодина
(снимка: CC0 Public Domain)

Европейската комисия даде ход на обществена консултация, в която всички заинтересовани страни се приканват да коментират предложеното преразглеждане на Насоките относно правилата за държавна помощ за широколентови мрежи. Консултацията ще продължи до 11 февруари 2022 г.

Изглежда, че широколентовите мрежи трябва да отговарят на известни минимални прагове, за да получат подкрепа от държавните бюджети. Оценката на досега действащата политика сочи, че „са необходими някои целенасочени корекции на съществуващите правила, за да се вземат предвид последните пазарни и технологични промени и бързо развиващите се потребности от свързаност”.

Комисията предлага редица изменения с тясно определена насоченост. По-конкретно, предложеното преразглеждане се състои от:

Въвеждане на нови прагове на скорост за публична подкрепа за гигабитови фиксирани мрежи и нови насоки за подпомагане на разгръщането на мобилни мрежи.

Въвеждане на нова категория възможна помощ под формата на мерки от страна на търсенето, с които се подпомага внедряването на фиксирани и мобилни мрежи (ваучери).

Допълнително изясняване на някои понятия, които са важни за извършваната от Комисията оценка на държавната помощ.

След приключването на обществената консултация, се очаква приемането на новите Насоки за широколентовите мрежи да стане факт около средата на 2022 г.Източник