Пасивният достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела се е увеличил драстично
(снимка: CC0 Public Domain)

Над 10 пъти е скочил броят на потребителите на Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП), след като преди два месеца „Информационно обслужване“ разшири и оптимизира функционалностите му.

Броят на предоставените през ЕПЕП достъпи до дела надхвърли 176 000, а заявените по електронен път от края на март 2023 г. досега са над 15 800, което бележи ръст от над 700% на месечна база, спрямо периода от ноември 2015 г. до 26 март т.г.

След оптимизацията на системата, прочетените електронни призовки през потребителски профили са над 1 500, което е четирикратно увеличение спрямо предходните 8 години. Данните показват, че след оптимизацията на портала, пасивният достъп на гражданите и бизнеса до електронните дела се е увеличил драстично.

Разработената нова функционалност на ЕПЕП за активен достъп до дела, чрез извършване на процесуални действия в електронна форма, е дала възможност на адвокати и страни по дела да попадат успешно над 2 400 електронни документа в 125 съдилища.

Оптимизираният портал предоставя възможност за онлайн регистрация на потребители, създаване и управление на профили на юридически лица (държавни институции, банки, застрахователи, доставчици на комунални услуги и др.), електронно заявяване на достъп до дела, нови електронни услуги за иницииране на съдебно производство, подаване на документи по образувани дела и електронни разплащания през виртуален POS терминал.

Потребителският интерфейс е изцяло обновен, модерен и динамичен, с възможност за удобно и лесно проследяване на хронологията по съдебните дела. Изграден е нов изглед и организация на електронната папка по дела, с възможност за удобен преглед на документи, както и налично електронно връчване на книжа, с използване на услуга за удостоверяване на време.

Оптимизираният портал за електронно правосъдие беше въведен в експлоатация в края на март 2023 г. в изпълнение на проект на Висшия съдебен съвет. Основна цел на проекта е подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до е-правосъдие чрез създаване на условия за извършване на процесуални действия в електронна форма, електронно призоваване и електронно плащане.

„Информационно обслужване“ започна разработване на мобилно приложение на Единния портал за електронно правосъдие, чрез което страните по дела, адвокатите и представители на юридически лица, ще имат възможност за преглед на съдебни дела от различни мобилни устройства.

Източник