Неизправните твърди дискове имат живот около 3 години, сочи изследване
(снимка: CC0 Public Domain)

Проблемните твърди дискове излизат от строя след средно 25 233 часа употреба – това прави 1051 дни, или две години и десет месеца, сочи статистика на компанията за възстановяване на данни Secure Data Recovery.

Докладът за средната продължителност на живота на твърдия диск преди повреда е съставен въз основа на данни от 2007 проблемни устройства, от които Secure Data Recovery е възстановявала данни.

Тимъти Бърли, автор на доклада, изчислява броя на часовете от момента, в който дискът е включен за първи път, до пристигането му в сервиза на компанията. Взима предвид и броя на лошите сектори на повредените устройства.

Дискове, повредени от екстремни обстоятелства, като токови удари, зловреден софтуер, природни бедствия или неволни щети, са изключени от доклада.

От анализираните устройства 47% са дискове Western Digital, 28% Seagate, 10% Hitachi (собственост на Western Digital, общият дял на WD е 57%), 8% Toshiba, 6% Samsung и 1% Maxtor. Средно се наблюдават 1548 лоши сектора на устройство – за сравнение, 1 TB диск има малко под 2 милиарда сектора.

Дисковете на Toshiba се оказват най-дълготрайни в извадката със средно време на работа до отказ от 34 799 часа, докато дисковете на Hitachi се представят най-зле от всички с резултат от 18 632 часа – те също имат и най-много лоши сектори.

Любопитно е, че петте най-устойчиви на грешки твърди дискове са произведени преди 2015 г., докато най-малко издръжливите екземпляри са пуснати след тази дата. Авторите на изследването обясняват промяната с въвеждането на по-сложни технологии за запис от производителите: дизайнът на главата е станал по-сложен, а сложността традиционно увеличава вероятността от повреди.

Важно уточнение в изследването е, че то не дава показатели за средния живот на твърдите дискове като цяло, а отчита средния живот само на неуспешните дискове.

Източник