Техническият университет – София официално открива академичната 2022/2023 година. Церемонията  ще се състои на 26.09.2022 г. (понеделник) от 10:00 часа в пространството между учебен блок 1 (Ректорат) и учебен блок 2.

Откриването на академичната 2022/2023 година по факултети ще се състои от 11:00 часа, както следва:

– Факултет „Електронна техника и технологии“ – зала 1154;

– Машиностроителен факултет – зала 4244;

– Факултет по индустриални технологии – 8 –ми блок „Цветан Лазаров“;

– Стопански факултет – зала 3129;

– Факултет по транспорта – зала 3239;

– Факултет по телекомуникации – зала 1151;

– Факултет автоматика – зала 2200;

– Електротехнически факултет – във фоайето на учебен блок 12;

– Енергомашиностроителен факултет – зала 2227;

– Факултет по приложна математика и информатика – зала 1153;

– Факултет за английско инженерно обучение – зала 12 114;

– Факултет за френско обучение по електроинженерство – зала 12 601;

– Факултет за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт – зала 2130.

Във Факултет „Компютърни системи и технологии“ церемониите по откриване на академичната 2022/2023 година ще се проведат, както следва:

– за специалността „Компютърно и софтуерно инженерство“ – зала 1152 от 11:00 ч.;

– за специалностите „Киберсигурност“ и „Информационни технологии в индустрията“ – зала 1152 от 12:00 ч.

Учебните занятия ще започнат в същия ден от 13:45 часа.

Източник