Ще замлъкнат ли мобилните телефони в Европа тази зима, ако режим на тока или лимити за потреблението извадят от строя част от мобилните мрежи? Представители на телекомуникационната индустрия споделят, че евентуална тежка зима ще изправи европейската комуникационна инфраструктура пред изпитание.

Страните от Европейския съюз се опитват да гарантират, че комуникациите ще продължат да работят дори ако се наложат прекъсвания на електрозахранването. В Европа има почти 500 000 телекомуникационни кули и мачти и повечето имат резервни батерии, които могат да ги захранват само около 30 минути.

Вероятността от недостиг на електроенергия се увеличава след проблемите с доставките на газ от Русия, както и затварянето за ремонт на няколко атомни електроцентрали във Франция, а в много европейски страни няма достатъчно резервни системи, които да се справят с големи прекъсвания на електрозахранването. Телекомите в Швеция и Германия изразиха загриженост относно потенциален недостиг на електричество, информират няколко източника. От шведския телекомуникационен регулатор PTS съобщиха за финансиране за закупуването на преносими генератори и мобилни базови станции, които се свързват с мобилни телефони, за да се справят с по-продължителни прекъсвания на захранването.

Експерти от телеком сектора констатират, че е необходимо европейските телекомуникационни оператори да преразгледат мрежите си, за да намалят допълнително потреблението на енергия и да модернизират оборудването си, като използват енергийно по-ефективни системи. За да пестят енергия, телекомуникационните компании трябва да използват софтуер за оптимизиране на трафика, кулите трябва да минават в “спящ режим”, когато не се използват, както и да се изключват различни честотни ленти.

Свикнали с непрекъснато електрозахранване през последните десетилетия, европейските страни обикновено нямат генератори, които да поддържат захранване при проблем за по-дълго време. В Европа електричеството е по принцип стабилно и инвестициите в пестене на енергия може би са били по-малко, отколкото в други страни по света, обобщават специалисти от телекомуникационната индустрия.

Източник