Повече от 27% от бизнесите у нас планират да инвестират в AI в близките три години (снимка: CC0 Public Domain)

Над една четвърт от фирмите у нас декларират, че вече използват изкуствен интелект в бизнес-процесите си, според резултатите от онлайн допитване до членовете на БСК, целящо да установи готовността на бизнеса да се възползва от възможностите на изкуствения разум (AI).

Други 27,5% от фирмите у нас планират да инвестират в AI в близките три години, според анкетата. За сравнение, в глобален мащаб около 80% от организациите планират да инвестират или да увеличат инвестициите си в AI в идните няколко години, според изследване на EY, публикувано през април.

За 18,3% от предприятията у нас въвеждането на изкуствен интелект в бизнес-процесите е прекалено скъпо, разкрива още проучването на БСК. Това наблюдение се споделя и от редица анализатори в световен мащаб, които предупреждават, че внедряването на AI в бизнеса е изправено пред бариера – високата цена.

Все пак е налице надеждата, че този феномен е типичен за ранния етап на всяка нова технология и че с течение на времето цената на притежаването на AI за бизнес-процесите ще се нормализира.

18,3% от запитаните български фирми пък твърдят, че бизнесът им няма нужда от решения с изкуствен интелект. Всяка десета фирма се колебае дали изобщо да инвестира в AI решения.

Проучването е осъществено от център „Външноикономическо сътрудничество“ към БСК в периода 1-30 юни 2023 г. като онлайн допитване. В него са участвали над 150 експортно-ориентирани малки и средни предприятия от различни сектори на икономиката, вкл. храни, електроника, информационни технологии, търговия и услуги.

Източник