Моделът 1:1 (устройство за всеки ученик) получи нова сериозна подкрепа, след като Издателска група „Просвета“ и сдружение „Образование без раници”, организацията зад българската версия на платформата Кан Академия, застанаха зад него. По този начин всички училища, работещи по модела, ще могат да се възползват от преференциални условия при закупуването на електронните учебници на издателството, както и от всички безплатни учебни ресурси в българската версия на платформата Кан Академия.

Моделът 1:1 повишава интереса на учениците и подобрява учебния процес в класната стая. При него учениците и учителите разполагат с персонални лаптопи за образование, както и с акаунти в облачна платформа. Така учителите получават постоянна и бърза обратна връзка от работата на учениците, a при децата се наблюдава засилена мотивация за учене, тъй като учебните им задачи стават свързани с интересната за тях работа в онлайн среда, с интерактивни задачи и с разработването на презентации, сайтове, блогове и др. Като резултат те не само развиват дигитални компетентности и качества като инициативност, предприемчивост и учене в екип, но и напредват по-лесно по учебните предмети. Това се случва благодарение на бърза проверка по поставени задачи от страна на преподавателите и чрез автоматизирана индивидуална обратна връзка за напредъка по всяко задание от платформи като Кан Академия, които предлагат моментни индикации за верни и грешни отговори, подсказки за учене до „майсторство” и препратки към свързани учебни материали.

Всичко за модела 1:1 (устройство за всеки ученик), както и повече за партньорите на модела, можете да видите тук: https://learning1to1.bg/

„Просвета“ е водеща българска издателска група за учебници и учебни помагала. Подкрепяйки внедряването на модела 1:1 в училище, „Просвета” подпомага учителите и учениците в дигиталната трансформация на учебния процес, осигурявайки на преференциални цени достъп до електронните си ресурси в платформата www.e-prosveta.bg.

„Образование без раници” приема за своя мисия българските деца да имат най-добрите в света безплатни образователни ресурси и от години развива българската версия на най-мащабната безплатна образователна платформа глобално – Кан Академия (Khan Academy). Освен това организацията консултира Министерство на образованието и науката, обучава учители по теми около дигитализацията на училищното образование, както и провежда онлайн състезания за ученици по математика, ИТ, история и др.

От 2008 г. насам Център за творческо обучение (ЦТО) активно работи в областта на образователната трансформация за позитивна промяна в българската образователна среда чрез внедряване на персонализирани технологични решения за образователни институции, авторски обучения за учители и младежки дейности. Мисията на Центъра е подобряване на цялостната образователна среда в България чрез смислено използване на технологиите в образованието, развиване на ключови компетентности, иновативни програми за обучение на учители и младежки инициативи и проекти.

Източник