Защитено разпечатване с NFC карта премахва нуждата от докосване на принтера
(снимка: Brother)

Докато компаниите се адаптират към новите предизвикателства, те се изправят и пред нуждата да осигурят възможност на служителите си да работят безопасно навсякъде. Използването на подходящите технологии може да позволи на хората да работят по същия начин, независимо къде се намират физически.

В големите офиси преди пандемията обичайна гледка бяха опашки от служители, които чакат да отпечатат, копират или сканират документите си на общото мултифункционално устройство, без да спазват дистанция помежду си. Предвид новите обстоятелства, Brother препоръчва използване на децентрализиран подход, благодарение на който екипът лесно възприема социалната дистанция. Компактните А4 устройства позволяват намаляване броя на ползвателите, като по този начин се ограничава здравният риск. Използването им в домашни условия на свой ред позволява ефективна работа и сигурност.

Минимизиране на контакта с устройствата

Решенията на Brother за минимизиране на контакта с устройството осигуряват социална дистанция, докато служителите са в офиса и същевременно предлагат функционалността, необходима при работа от вкъщи.

Защитено разпечатване. Решението Brother Secure Print+ предлага защитено разпечатване на документи чрез NFC карта. Потребителят потвърждава самоличността си чрез използване на своята NFC карта, като по този начин премахва нуждата да докосва принтера. Услугите за управление на печат на трети страни изискват поддръжка на сървъра и работа с интегрирания четец на NFC  карти на устройство Brother, както и външни четци на HID карти. Kofax и PaperCut използват сървърно хранилище, за да предложат решение за печат при заявка, заедно с възможности за възстановяване на разходи и такси на потребител и/или устройство.

Просто потребителско изживяване. Наличен на избрани устройства Brother, персонализираният потребителски интерфейс Custom UI позволява лесен процес с едно докосване за потребителя. Така се намалява необходимостта от физически контакт с оборудването и се опростява целият процес на сканиране на документи.

Персонализираният UI намалява необходимостта от физически контакт с оборудването
(снимка: Brother)

Отдалечено управление. Решението за отдалечено управление BR Admin Professional 4 позволява лесен мониторинг на производителността на устройството от едно централизирано място. Потребителите получават актуализации в реално време, които информират за всички възникващи проблеми, като, например, ниско количество тонер или предупреждения за необходимост от дозареждане с мастило. Софтуерът дори предоставя информация за текущ общ брой на отпечатаните страници, местоположението на всяко устройство и гъвкавостта да актуализирате настройките на устройството си.

Решението Remote Panel осигурява отдалечен достъп до контролния панел на печатащите устройства в реално време директно от настолния компютър на ИТ доставчика.  Той има достъп до пълната функционалност на принтера, за да може бързо да направи диагностика и да разреши проблема, както и да активира настройки. Така нуждата от физически контакт с устройството намалява значително. Remote Panel предлага отдалечен достъп до предния панел на устройството чрез Embedded Web Server (EWS). Той позволява отдалечено конфигуриране, както и проверка на статуса на машината, условията за възникване на грешката и сервизните доклади.

Brother iPrint&Scan предлага печат от и сканиране на мобилно устройство, което помага за намаляване на личния контакт и минимизиране на необходимостта от взаимодействие с предния панел на Brother устройството. Тъй като софтуерът е съвместим с Apple iOS и Android, управлението на документи с най-близкото съвместимо Brother устройство е лесно. Ако имате документ, предназначен за съхранение в облачна услуга или за споделяне, можете да използвате най-близкия скенер или мултифункционален принтер Brother, за да изпълните процеса бързо и безпроблемно.

Почистване на устройството

Brother съветва потребителите да следват изброените по-долу прости стъпки, за да почистят печатащото си устройство и да ограничат разпространението на бактерии и съдържащи вируси капчици.

Стъпка 1. Изключете устройството и го откачете от електрическата мрежа.

Стъпка 2. Използвайте антибактериална мокра кърпа и внимателно избършете най-често докосваните повърхности , включително дисплея и/или контрол панела.

Стъпка 3. Позволете на повърхностите да изсъхнат напълно преди отново да включите устройството в контакта.Източник