Д-р Лиза Су отрежда на AI водеща роля в процеса на проектиране на чипове 
(снимка: AMD)

Изкуственият интелект навлиза все по-уверено в процеса на проектиране на чипове, като трансформира тази високотехнологична дейност и отваря нови перспективи за индустрията. Д-р Лиза Су, главен изпълнителен директор на AMD, подчерта ролята на AI в разработването на следващото поколение чипове и прогнозира предстоящата доминация на изкуствения интелект в дизайна на полупроводниците. 

AI се превърна в един от решаващите фактори при проектирането на чипове и скорошни примери от Китай и САЩ демонстрират неговия потенциал, отбелязва TechPowerUp. Дори обикновен разговор с ChatGPT e достатъчен, за да се проектира част от процесора.  

Дженсън Хуанг, главен изпълнителен директор на Nvidia, вярва, че AI ще позволи на хората да станат програмисти. В същото време Лиза Су прогнозира ера, в която изкуственият интелект ще доминира в дизайна на чипове. 

По време на Световната конференция за изкуствен интелект (WAIC) в Шанхай д-р Су подчерта важността на интердисциплинарното сътрудничество за следващото поколение дизайнери на чипове. За да се отличат в тази област, инженерите трябва да имат цялостно разбиране за хардуера, софтуера и алгоритмите, което да им позволи да създават превъзходни дизайни на чипове. 

Интегрирането на AI в процесите на проектиране на чипове набира скорост, благодарение на революцията на изкуствения интелект, катализирана от големите езикови модели (LLM). И Дженсън Хуанг, и Марк Пейпърмастър, технически директор на AMD, признават предимствата на AI за по-бързите изчисления и по-лесното проектиране на чипове. 

AMD, в частност, вече използва изкуствен интелект в дизайна, тестването и верификацията на своите продукти и планира да разшири приложението на генеративен AI в проектирането на чипове. 

Понастоящем компаниите активно проучват възможностите за комбиниране на AI технологии с инструменти за автоматизация на електронното проектиране (EDA), за да оптимизират сложните задачи и да сведат до минимум ръчната намеса в дизайна на чипове. Въпреки ограниченията на данните и проблемите с точността, подходът EDA+AI има голямо обещание.  

Например, Synopsys инвестира сериозно в изследване на инструменти за изкуствен интелект и наскоро стартира Synopsys.ai, първото в индустрията EDA решение от край до край, управлявано от изкуствен интелект. Това цялостно решение позволява на разработчиците да използват AI във всички фази на дизайна на чипове – от архитектурата на системата и дизайна до производството, което е значителна стъпка напред. 

Интегрирането на AI в работните потоци за проектиране на чипове, подкрепено от пробиви в езиковите модели и генеративния AI, обещава значителни подобрения в ефективността и точността. Въпреки някои съществуващи ограничения и предизвикателства, комбинирането на AI с инструменти за автоматизация на дизайна обещава рационализиране на сложни задачи и минимизиране на ръчната намеса. Следователно индустрията се доближава до водещата роля на AI в областта на дизайна на чипове, както прогнозира Лиза Су. 

Източник