Към края на десетилетието ще започне масово комерсиално внедряване на 6G мрежи от всички основни играчи (снимка: CC0 Public Domain)

China Unicom, един от най-големите телекомуникационни оператори в Китай, обяви, че ще започне да предоставя ранен достъп до 6G мрежови услуги през 2025 г. Целта е до 2030 г. в страната да има пълноценна търговска клетъчна мрежа от шесто поколение, заяви Лиу Лиехонг, главен изпълнителен директор на компанията, по време на Китайския форум за развитие (CDF).

За предоставяне на клетъчни комуникационни услуги от следващо поколение все още са необходими много изследвания – те трябва да решат приложни проблеми, които е невъзможно или много трудно да бъдат преодолени без пилотно внедряване на място. На China Unicom ще отнеме не повече от пет години, за да прецизира технологията, отбелязва SCMP.

Краят на настоящото десетилетие се разглежда като начало на комерсиалното внедряване на 6G мрежи от всички основни играчи, включително Samsung и LG. Всички те, по един или друг начин, ще започнат да предлагат ранен достъп до избрани 6G приложения по-рано от комерсиалното пускане на мрежите. Южна Корея, например, се надява да създаде работещ 6G проект още през 2028 г.

China Unicom активно развива 6G мрежи от 2019 г. Другите два най-големи клетъчни оператора в страната, China Mobile и China Telecom, също извършват подобни изследвания и успоредно с това засилват внедряването на инфраструктура от пето поколение (5G). Като цяло, Китай е начело и в двете направления – по броя на издадените патенти за 6G и по внедрените базови станции за 5G, чийто брой в края на 2022 г. надхвърли 2,31 милиона броя.

През ноември 2023 г. се очаква Световната радиокомуникационна конференция, която се провежда на всеки четири години, да постави основата за установяване на честотен спектър за 6G. По-рано, през лятото, Международният съюз по телекомуникации (ITU) ще представи набор от препоръки относно глобалните мобилни комуникации за 2030 г. и след това.

Тези документи ще помогнат за рационализиране на процеса на разработване, производство, внедряване на оборудване и предоставяне на 6G услуги. Практиката обаче показва, че светът има остра нужда от отворени стандарти в клетъчните комуникации, за да се избегне зависимостта от един и същи производител за години и десетилетия напред.

Източник