Усложняващият се пейзаж на киберзаплахите изисква холистична, координирана стратегия за сигурност (снимка: CC0 Public Domain)

С навлизане в дигиталната ера организациите станаха много по-уязвими към кибернетични заплахи. В периода от ноември 2020 г. до октомври 2021 г. са засечени почти 24 хиляди инцидента с киберсигурността. Споделянето на най-добри практики за защита на критичната инфраструктура може да помогне на организациите да поддържат устойчивостта на своя бизнес.

Особено важна е сигурността в облака, където организациите преместват все повече от своите операции. Това включва използване на инструменти за защита на данни, мрежи и приложения в облака, както и решения за защита срещу злонамерени играчи. Третото издание на Форума за киберсигурност за региона на Централна и Източна Европа, организиран онлайн на 28 март 2023 г. от компанията Crayon, която е в Топ 10 партньори на Microsoft в глобален мащаб, се фокусира именно върху защитата на облачната и хибридна среда на организациите.

Анализите и прогнозите на Gartner подчертават нуждата от холистична, координирана стратегия за сигурност, поради усложняващия се пейзаж на киберзаплахите в последните години, които се характеризират с нестабилна геополитическа обстановка, включително войната в Украйна. Сигурността и управлението на риска се превърнаха в проблем на ниво борд за организациите.

До 2025 г. 40% от бордовете на директорите ще имат специален комитет по киберсигурност, контролиран от квалифициран член на борда, прогнозира Gartner. В същото време 60% от организациите ще използват риска за киберсигурността като основен определящ фактор при транзакции с трети страни и бизнес ангажименти. Експертният анализ сочи, че до 2024 г. организациите, които приемат мрежова архитектура за киберсигурност, ще намалят финансовото въздействие на инцидентите със сигурността средно с 90%.

Дисекция на актуалните киберзаплахи ще направи по време на форума Михал Фурманкевич, програмен мениджър на Microsoft от инженерния екип за работа с клиенти и партньори от индустрията. Той ще разкрие любопитни факти за киберпространството от тримесечния доклад на компанията, който анализира 43 милиарда сигнала дневно!

За това колко важно е управлението на сигурността ще говори Пека Рийпинен, директор на глобалните услуги за киберсигурност в Crayon. Той има 15 години опит в сигурността, включително в правителствения сектор, телекомуникациите, консултантските услуги и ИКТ.

Паула Янушкевич, основател и главен изпълнителен директор на CQURE, експерт по киберсигурност от световна класа, ще сподели пред аудиторията на форума своя опит в реагирането на киберинциденти, посочвайки най-добрите стъпки, които организациите могат да направят, за да подобрят плановете си в тази насока. Паула има 15 години опит в областта на киберсигурността, изпълнила е стотици проекти, включително такива за правителствени организации и големи предприятия.

Кибер заплахи и киберустойчивост в правния сектор е темата, по която ще говори Марек Ласковски, ИТ директор на DZP. Адвокатските кантори по света играят критична роля от гледна точка на чувствителната информация, поверена им от техните клиенти. Марек ще обясни защо киберсигурността е критичен елемент от правните консултации и как адвокатските кантори се справят с предизвикателствата в тази област.

Сигурността е цялостно усилие, което надхвърля просто наличието на план – с това послание Агрис Ивбулис, мениджър на партньорските канали в Crayon Латвия, ще разкрие необходимостта от колективни усилия във всички аспекти на организацията, за да се поддържа сигурна среда.

Кандид Вюест, вицепрезидент по изследванията в Acronis, ще наблегне на изкуствения интелект и машинното обучение (AI/ML) като ефективни средства за повишаване на кибер-устойчивостта. Проучвания сочат, че компаниите, които внедряват базирани на AI/ML решения, откриват кибератаки с 33% по-бързо, но това е само първата стъпка. Добрият AI/ML несъмнено ще бъде от решаващо значение в бъдеще, но той няма да може сам да спре всички киберзаплахи.

Третото издание на CEE Cybersecurity Forum, организиран от Crayon, ще завърши с дискусия по ключовите теми от киберсигурността. Участието във форума е свободно и безплатно за заинтересованите специалисти, след предварителна регистрация.

Източник