Тестът за антитела трябва да е направен от лаборатория, която отговарян на условията
(снимка: CC0 Public Domain)

От днес става възможно издаването от интернет на удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov2, доказано чрез лабораторен тест, съобщиха от „Информационно обслужване” АД.

Всички граждани, които имат направено изследване за наличие на IGG антитела срещу SARS-CoV-2 след 11 ноември 2021 г. и лабораторният резултат е със стойност над 150 BAU/ml, ще могат да изтеглят своето удостоверение от интернет портала на Националната здравно-информационна система (НЗИС).

Те трябва да въведат ЕГН, номер на лична карта и Национален референтен номер (НРН) на резултата от изследването. НРН може да бъде получено от лабораторията, направила изследването.

На място може да бъде взето и самото удостоверение. Документът е валиден 90 дни от датата на направеното изследване и важи само на територията на България. С него няма възможност да се пътува зад граница.

Генерираното удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov2, доказано чрез лабораторен тест, е с различен формат от европейския модел на зелен сертификат. В документа се съдържат всички задължителни атрибути – QR код, номер на удостоверението, лични данни на лицето, начална и крайна дата на валидност, лабораторен резултат от изследването на антителата и номер на лабораторията или лечебното заведение, където е взета пробата.

За да бъде валидно удостоверението, изследването за антитела задължително трябва да е направено след 11 ноември 2021 г. от лаборатория, която е успешно интегрирана с НЗИС. Тестове, направени извън територията на България или в лаборатории, които все още не са свързани с информационната система на Министерство на здравеопазването, няма да могат да бъдат използвани за генерирането на електронния документ.

„Информационно обслужване” препоръчва на гражданите, които желаят да ползват удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-Cov2, доказано чрез лабораторен тест, да се поинтересуват дали избраната от тях лаборатория отговаря на условията.

Близо 2,4 млн. е броят на изтеглените Covid сертификати и удостоверения през интернет портала на НЗИС до този момент. От обявяването на противоепидемичните мерки на 19 октомври до този момент гражданите са изтеглили над 1,480 млн. документа, съобщиха от „Информационно обслужване”.Източник