Цифровизацията на публичните услуги у нас е над средноевропейското ниво
(снимка: CC0 Public Domain)

България вече се нарежда преди Румъния и наравно с Гърция по дигитален напредък, съобщи министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев, позовавайки се на новия годишен доклад на Европейската комисия за напредъка в цифровата икономика и общество.

Той припомни, че в миналогодишния анализ, бяхме определени като най-изоставащата държава. Според доклада, който отчита приноса на България за изпълнението на общоевропейските цели на ЕС в областта на електронните здравни услуги, страната ни е една от първите, които въведоха цифров зелен сертификат.

Над средноевропейското е представянето на България в областта на изкуствения интелект, както и в цифровизацията на публичните услуги за бизнеса. Въвеждането на отворени данни се равнява на средното за ЕС.

България се откроява като лидер в ЕС по дял на жените сред специалистите в сектора на информационните технологии и съобщенията. Над средноевропейското ниво е представянето на България по показателя ИКТ за екологична устойчивост – 68% при средно за ЕС – 66%.

Отчетен е стартът на няколко обещаващи инициативи в областта на иновативните технологии. 4G покритието у нас също се запазва малко над средното за Европа. Отбелязва се, че е постигнато съществено наваксване в готовността за 5G – от нулево ниво през 2020 г. до 20,55% към днешна дата при средноевропейско равнище – 39%.

Очертани са и областите, в които трябва да бъдат положени усилия – цифрови умения; свързаност, интегриране на цифровите технологии в предприятията.Източник