Японски изследователи предложиха начин интернет да стане надежден източник на информация (снимка: CC0 Public Domain)

Технологичната компания Fujitsu и японският университет Кейо предложиха да се добави „слой за одобрение“ към интернет, който ще проверява информацията с цел предотвратявате на потока от фалшиви новини и дезинформация. Необходимостта от такъв слой е обяснена в „бяла книга“ и придружаващо я видео, публикувани преди броени дни.

Видеото описва подробно сценарий, при който потребител на социалните медии публикува изображение на нещо, което изглежда като необичайно количество мръсна кафява вода, преминаваща през преливника на язовир и в река. Той споделя мнение, че наводнението е неизбежно. Сценарият предполага, че публикацията се приема за вярна – предизвиква безпокойство сред жителите, паническо пазаруване или дори неподходяща реакция на службите за спешна помощ.

„Слоят за одобрение“, който авторите предвиждат, ще претърси интернет за авторитетни източници на данни, като сензори за ниво на водата например. Потребителите, които гледат публикация за възможно наводнение, могат да поискат достъп до такива данни, които ще бъдат публикувани от слоя за одобрение. Следователно, според видеото, зрителят ще е по-добре информиран и ще знае да не бърза към супермаркетите за тоалетна хартия за една година напред.

Според предложението, слоят за одобрение няма да разчита на един сензор или един източник на информация. Вместо това ще предлага на потребителите възможност да добавят данни, за да добият по-цялостна представа. Резултатът теоретично би бил графика „със структура от данни, изразяваща връзката с допълнителна информация, свързана с данните“.

Съдържанието и препоръките, извличани от графиката за одобрение, ще бъдат наслагвани в мрежата или приложенията, така че потребителите да могат да разберат контекста на това, което гледат. Възможен подход са и браузърните разширения и добавки, които позволяват на потребителите да филтрират информация от графиката.

„Очаква се това да направи възможно да се предотврати използването на ненадеждни данни и повторното разпространение на дезинформация и фалшиви новини“, се посочва в бялата книга. Разбира се, документът не се занимава с въпроса как е-гражданите биха се доверили на подобен „надежден интернет“.

Източник