Microsoft има големи планове за ИИ. Технологичният гигант се стреми да интегрира изкуствения интелект във всички свои услуги, но може ли компанията да планира и създаването на нова категория продукти? Това може да е така въз основа на патент на Microsoft от началото на тази година за „носимо устройство, подпомагано от изкуствен интелект“.

Патентът, който е подаден на 2 май 2023 г. и публикуван на 24 август 2023 г., е за носими устройства, подпомагани от изкуствен интелект, като цяло, но е силно фокусиран върху концепцията за раница с изкуствен интелект. Устройството ще използва сензори за сканиране на дадена област и изкуствен интелект, за да предоставя отговори на потребителя въз основа на това, което е около него.

Резюмето на патента, което е забелязано от MSPowerUser, описва идеята на Microsoft:

„Описанието се отнася до носими устройства, подпомагани от изкуствен интелект, като например раници. Една примерна раница може да включва сензори, като например микрофон и камера. Раницата може да получи контекстуална гласова команда от потребител. Контекстуалната гласова команда може да включва неексплицитно позоваване на обект в околната среда. Раницата може да използва сензорите, за да усети околната среда, да използва двигател с изкуствен интелект, за да идентифицира обекта в околната среда, и да използва цифров асистент, за да изпълни контекстна задача в отговор на контекстната гласова команда. Контекстната задача може да е свързана с обекта в околната среда. Раницата може да изведе отговор на контекстната гласова команда към потребителя.“

Патентното писане е много описателно и лесно за осмисляне. Конкретният пример, споделен от Microsoft, улеснява възприемането на потенциалното устройство. Microsoft илюстрира скиор, който носи раница с изкуствен интелект и пита дали може да се спусне по определена пътека. След това раницата използва своите сензори, за да предаде информация на ИИ, който информира скиора по кой път да мине.

Важно е да се отбележи, че много патенти никога не виждат бял свят. Microsoft е огромна компания, която извършва научноизследователска и развойна дейност в широк спектър от категории. Възможно е Microsoft да вземе идеи от раницата с изкуствен интелект и да ги приложи в други устройства. Разбира се, компанията може и изобщо да не използва нито една от концепциите в патента.

Лесно можем да видим как Microsoft внедрява идеите, представени в този патент, в IVAS, който е техният шлем с добавена реалност за военните. Възможно е също така да има индустриални приложения за подпомагане с изкуствен интелект въз основа на заобикалящата среда в реалния свят. Не предвиждаме устройство за потребителите, което да сканира заобикалящата ви среда и да използва ИИ за предоставяне на насоки и обратна връзка, но човек никога не знае.

Снимка: Unsplash

Виж още: NASA ще затвори четирима изследователи в симулирана марсианска база за една година

 Източник