Лица и семейства ще могат да подават е-заявление за финансова подкрепа за отопление
(снимка: CC0 Public Domain)

Е-заявление за отпускане на еднократна финансова подкрепа за отопление може да се подава през Портала за достъп до електронни услуги на Държавна агенция „Електронно управление”.

Срокът за подаване на заявлението е 23 ноември 2021 г., включително, а повече информация за услугата е достъпна на уебсайта на ДАЕУ. За да заявят електронно услугата, гражданите трябва да имат имате Квалифициран електронен подпис (КЕП) и профил в Системата „Електронно връчване” на ДАЕУ.

Право на еднократна финансова подкрепа в размер на 300 лв. за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка имат лица и семейства, на които е отказана целева помощ за отопление поради превишаване на средномесечния доход със сума по-малка или равна на 30,00 лв. или непълна 6-месечна регистрация в Дирекция „Бюро по труда”.

Лица и семейства, които не са подали заявление за целева помощ за отопление, но отговарят на условията за енергийно подпомагане, също имат право на финансовата подкрепа, уточниха от Агенцията.Източник