Българските граждани и фирми ще заявяват директно дигитални услуги, предлагани от публичния сектор на територията на ЕС (снимка: Евротръст)

Първата българска национална схема за електронна идентификация бе публикувана в Официалния вестник на Европейския съюз след нотифицирането ѝ от Министерството на електронното управление.

Схемата премина и през партньорска проверка от държавите-членки съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014, с което бяха потвърдени заключенията на българското министерство, отговорно за нотификацията на схемата.

Схемата е разработена от „Евротръст Технолъджис” АД и е призната с Решение на Министерския съвет от 29 май 2023 г., с нива на осигуреност „значително” и „високо”, уточниха от Министерство на електронното управление.

С официалното публикуване се създават условия българските граждани и фирми да заявяват директно дигитални услуги, предлагани от публичния сектор на територията на ЕС.

Това значително ще улесни достъпа на българите до обществените услуги в Съюза, включително до такива в сферата на здравеопазването, социалните грижи, образованието, данъците, пенсиите, трудовия пазар и други.

Източник