post

От ноември тази година лекарите ще могат да изписват антибиотици само с е-рецепта. По този начин тази група лекарства ще бъде единствената, при които хартиена рецепта няма да се издава.

С въвеждането на електронна рецепта ще има по-силен контрол върху назначаването на антибиотична терапия, тъй като лесно ще може да се провери в системата кой я е издал. Освен това всички медицински специалисти ще имат достъп до база данни с лекарствените продукти (вкл. антибиотиците), които даден пациент е приемал и ще могат по-добре да прецизират всяка следваща терапия.

Промяната е постановена с изменение и допълнение на Наредба №4 от 4.03.2009 г., която се отнася до условията и реда за предписване и отпускане на медикаменти. Тя идва в отговор на изискванията на Световната здравна организация (СЗО) за ограничаване на антимикробната (антибиотичната) резистентност.

По данни на организацията, заради самолечение с антибиотици, към 2050 г. 10 млн. души годишно ще загиват от полирезистентни бактерии – бактерии, които не са чувствителни към познатите ни антибиотици и не могат да бъдат унищожени от тях.


Тагове / Tagged антибиотици, електронна рецепта

Източник