Няма законово изискване работещите да имат право на труд само след задължително ваксиниране
(снимка: CC0 Public Domain)

В условията на пандемия пред експертите по безопасност и здраве в България е изключително актуален въпросът как да помогнат на работодателите да спазват новите изисквания на МЗ  и да осигурят безопасни условия на работа за служителите.

Отговорният работодател е необходимо да помоли служителите да останат или да се приберат вкъщи, ако имат симптоми на Covid-19 (дори и леки) или са идентифицирани от РЗИ като контактно лице на човек с Covid-19, поясниха от ЛОТ-Консулт. В случай, че служител е дал положителен PCR тест или очакват резултат от PCR тест, има положителен бърз тест и предстои да си направят PCR тест, също е важно да се изолира.

Консултантите подчертават, че няма законово изискване работещите да имат право да полагат труд само след задължително ваксиниране. Работодателите нямат право да задължат служителите си да се ваксинират, но са длъжни да предприемат мерки за защитата им от Covid-19.

„В заповеди на министъра на здравеопазването и на министъра на труда и социалната политика бяха регламентирани конкретни задължения на работодателите във връзка с превенцията на риска от Covid-19, които не включват задължение на работодателите да тестват своите служители. В случай, че работодател издаде заповед за задължително групово тестване за установяване на Covid-19 сред своите служители и организира провеждането им, той следва да го заплати”, поясни инж. Стоянова, експерт по безопасност и здраве при работа в ЛОТ-Консулт.

Междувременно, в момента се провежда Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, организирана от EU-OSHA (Европейската агенция по безопасност и здраве при работа). Всяка година през октомври (календарна седмица 43) експерти т целия ЕС и извън него провеждат серия от активности, с които да повишат информираността за безопасни и здравословни работни места.

Тази година темата е „Здравословните работни места облекчават натоварването”. Кампанията насочва фокуса към превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС), които са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда.

Тези заболявания засягат милиони работещи в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите и респективно на ефективността на бизнеса, подчертаха експертите.Източник