С регламент от юли т.г. ЕС развива техтологичен и промишлен капацитет в киберсигурността
(снимка: CC0 Public Domain)

Правителството определи Държавна агенция „Електронно управление” за национален координационен център за целите на Регламент (ЕС) 2021/887 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2021 г. Решението бе взето с оглед изпълнението на европейското законодателство в областта на киберсигурността.

Регламентът, влязъл в сила на 28 юли 2021 г., предвижда създаване на Европейски център за промишлени, технологични и изследователски експертни познания в областта на киберсигурността и на мрежа от национални координационни центрове.

С него се цели ЕС да запази и развие технологичния и промишления капацитет в областта на киберсигурността, необходим за укрепване на доверието и сигурността, вкл. поверителността, целостта и достъпността на данните в цифровия единен пазар.

Регламентът задължава всяка държава членка да определи национален координационен център, който да отговаря на уредените в Преамбюла на Регламента задължителни критерии.

С определянето на ДАЕУ за национален координационен център ще се създадат възможности за развиване на способностите и уменията, свързани с постигане на високо ниво на мрежова и информационна сигурност, посочиха от Агенцията.

„По този начин ще се осигури ефективното прилагане на европейското законодателство и ще се гарантират високи стандарти и устойчивост в областта на киберсигурността”, гласи официалното изявление.Източник