Сървърните EPYC процесори на AMD навлизат в ИТ инфраструктурата на военните
(снимка: AMD)

В редица страни отбранителната индустрия използва комбинация от Cisco сървъри и EPYC процесори за ИТ инфраструктурата си, съобщи AMD, позовавайки се на изследване на Cisco. Съчетанието от технологии на двете компании помага за по-доброто функциониране на ИТ системите.

Публикацията в уебсайта на Cisco не уточнява конкретните държави и области, но подчертава, че модернизацията на отбранителните структури е свързана с намаляване на площта, заемана от сървърите и окабеляването, опростяване на управлението на инфраструктурата, минимизиране на експлоатационните разходи и потенциал за надграждане.

Поради плътността и възможността за опростено управление на Cisco USC сървърите от C серия с AMD EPYC процесори, организациите, възприели тези системи, са централизирали контрола и надграждането на своята инфраструктура, подчертава AMD.

Организациите, свързани с отбранителните структури, често пъти са разположени на места, където техническите умения, физическото пространство и източниците на енергия са ограничени. Изследването привежда пример с поделение, заменило своите остарели сървъри с Cisco UCS системи с EPYC процесори.

В резултат на това решение организацията е успяла да намали 3 пъти окабеляването и да повиши сериозно капацитета и производителността, както и да намали консумацията на енергия без необходимостта от допълнителни шкафове.Източник