Защитата на фирмените данни е от ключово значение за всеки бизнес (илюстрация: Bullsoft)

В началото на 2023 г. Европейската комисия прие нова директива за киберсигурност NIS2, която всички държави-членки трябва да приложат в своето законодателство. Това е предизвикателство за бизнеса – участниците на пазара трябва да покрият минималните критерии за киберсигурност, за да бъдат устойчиви в новата дигитална реалност.

Компаниите, одобрени за финансиране по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”, могат да се възползват безплатно от услугите по отчитане и администриране на проектите си към Министерство на иновациите и растежа, съобщиха от доставчика на ИТ решения Bullsoft, който организира безплатен семинар „Киберсигурност за бизнеса 2023 – новите предизвикателства” съвместно с Acronis, един от световните лидери в решенията за киберзащита.

Събитието, което ще се проведе на 5 април от 9.30 до 12.10 ч. в офиса на Acronis – NV Tower, ул. „Г.М.Димитров” 59, е напълно бeзплатно, като е необходима единствено онлайн регистрация. По време на семинара експерти от двете компании ще отговорят на следните въпроси, свързани с NIS2:

  • Какво изисква новата директива от бизнеса?
  • Какви санкции се предвиждат за собствениците на фирми, ако не покрият минималните критерии за киберсигурност?
  • Как професионално да защитите и възстановявате фирмената си информация, и тази на клиентите ви с решение, базирано на изкуствен интелект като Acronis Cyber Protect Cloud?
  • Каква е добавената стойност за бизнеса ви, ако ползвате професионално изграден център за данни?
  • Как бизнесът ви да бъде устойчив в новата дигитална реалност?

Лектори на семинара ще бъдат Иван Дудин, регионален търговски директор в Аcronis, Слав Умленов, акаунт мениджър в Акронис; Ивелина Борисова, управител Bullsoft, и Евгени Борисов, Bullsoft. Програмата на събитието включва и сесия с въпроси и отговори.

Днес информацията е сред най-ценните активи на всяка компания. Защитата на фирмените данни е ключов момент, тъй като загубата им, причинена от човешки грешки или външна намеса, може до доведе както до сериозни финансови и организационни последици за всеки бизнес, така и до загуба на доверие от клиенти. На практика всяко устройство, свързано с интернет може да бъде хакнато. Колко важни са всъщност данните обаче, често става ясно едва когато те липсват.

Bullsoft оказва помощ на бизнеса в предоставянето и внедряването на комплексни интелигентни решения, свързани с информационна и киберсигурност, възстановяване и бекъп на данни, изграждане на системи за архивиране и системи за защита на информацията в локална мрежа, внедряване на ISO 27001 за информационна сигурност и придобиване на необходимия хардуер.

„Тези от вас, които ни се доверят, ще могат да се възползват безплатно от услугите по отчитане и администриране на проектите си към Министерство на иновациите и растежа. На Ваше разположение ще бъдат експерти по европейски проекти с над 18-годишен опит!”, уточниха от Bullsoft и поканиха всички заинтересовани да се присъединят към семинара „Киберсигурност за бизнеса 2023 – новите предизвикателства”.

Източник