Дезинформацията и фалшивите новини са сериозен проблем в интернет пространството
(снимка: CC0 Public Domain)

Софтуер за верифициране на информация и откриване на фалшиви новини, създаден с българско участие, беше отличен в международно състезание на Държавния департамент на САЩ.

Плъгинът WeVerify е сред победителите в надпреварата U.S.-Paris Tech Challenge, посветена на решенията за борба с дезинформацията и пропагандата в интернет. Това е безплатна добавка за браузъри, разработена с участието на българската софтуерна компания Sirma AI, която осъществява дейност като Онтотекст. Плъгинът е базиран на инструмента Database of Known Fakes, създаден от българското дружество.

Състезанието U.S.-Paris Tech Challenge завърши преди броени дни. То се организира от Global Engagement Center към Държавния департамент на САЩ. Целта на инициативата е да подкрепи развитието на обещаващи технологии и иновативни решения срещу пропагандата и дезинформацията в Европа.

Всички участници в конкурса трябваше да покажат, че могат ефективно да идентифицират и противодействат на заплахите, които дезинформацията и пропагандата създават за общественото доверие и сигурност.

Избрани технологични организации от цяла Европа бяха поканени да се включат в състезанието с решения срещу посочените заплахи. От тях осем получиха възможност да представят решенията си пред ограничена аудитория и да отговарят на въпросите на съдиите.

Плъгинът за верификация inVID/WeVerify, посочен като един от трите победители в състезанието, предоставя инструменти с отворен код за потвърждаване истинността на съдържанието. Разработен е като своеобразно „швейцарско ножче” за верификация, което може да подпомогне работата на журналисти, неправителствени организации, защитници на човешките права и други заинтересовани групи да удостоверяват факти в социалните мрежи.

Софтуерът е особено ефективен при верифициране на видео съдържание и изображения. Функционалностите на inVID/WeVerify са доразвити като част от проекта WeVerify (Wider and Enhanced Verification for You), съфинансиран по европейската програма Хоризонт 2020.Източник