Висококвалифицираните специалисти правят икономиката ни конкурентоспособна на глобално ниво
(снимка: CC0 Public Domain)

Компаниите от софтуерната асоциация БАСКОМ са против поредните намерения на Министерство на финансите да предложи увеличение на максималния осигурителен праг в следващия годишен държавен бюджет.

„Това за пореден път се случва под натиска на синдикатите, които не представляват браншове с висока добавена стойност и без никакъв диалог с високотехнологичния бизнес, чийто служители ще бъдат най-пряко засегнати от подобен необмислен ход”, заявиха от БАСКОМ.

Образованите и висококвалифицирани специалисти правят българската икономика конкурентоспособна на глобално ниво. Да бъдат те постоянно „наказвани” с по-високи данъци и осигуровки е лош знак към всички мотивирани хора в България, които полагат сериозни усилия и печелят честно от труда и таланта си, гласи официално изявление на асоциацията.

„Подобни импровизирани действия лесно могат да подтикнат младите ИТ специалисти да напуснат страната, а български софтуерни компании да се преместят, например в Румъния, където секторът вече получи държавни гаранции за данъчно-осигурителна предвидимост”, предупредиха от БАСКОМ.

ИТ компаниите от много години осигуряват служителите си върху максималния осигурителен праг и плащат данъци и осигуровки, които са около три пъти над средното ниво. „Софтуерният бранш оперира изцяло на светло и вместо това да се превръща в пример за останалите сектори в българската икономика, сме свидетели как продължават да се толерират чрез данъчни преференции непрозрачни браншове”, коментираха от асоциацията.

На фона на заявките за рекордна събираемост на приходите в държавната хазна през тази година, БАСКОМ недоумява какво налага повишаването на максималния осигурителен праг през 2022 г.

„Оставаме категорични в позицията си против увеличението на максималния осигурителен праг и настояваме за провеждане на задълбочен дебат по съществените теми”, заявиха от БАСКОМ. Важните теми, според асоциацията, са:

как да се направи задълбочен многосекторен анализ на икономиката и да се изработи визия за това, повече сектори да вървят по успешния път на софтуерната индустрия;

как да се увеличи базата на плащащите максимални данъци и осигуровки, за да се повиши цялостно стандартът на живот в България;

как да се подобри нивото на обществените, здравни и социални услуги в замяна на съвестно платените данъци;

как да се осигури дългосрочна предвидимост на данъчно-осигурителната рамка с цел привличане и задържане на чуждестранните инвестиции;

как да се изработят стимули за развитие на предприемачеството и стартъп културата;

как да се стимулира развитието на високотехнологичната индустрия чрез разработване на данъчни облекчения, включително диференциран подход за намаляване (или освобождаване за известен период) на осигуровки и данък общ доход;

как да се подобри образованието и да се реши проблемът с гигантския недостиг на кадри в ИТ бранша.

Софтуерната индустрия е сред малкото в България с конкурентоспособност в световен мащаб, осигуряваща изключителни възможности за професионална реализация и развитие на хората, работещи в нея, подчертаха от БАСКОМ. Асоциацията е колективен представител на близо 100 софтуерни фирми – пълноправни членове, и над 120 асоциирани членове, сред които висши училища, фондации, фондове за рисков капитал, стартиращи иновативни компании и др.Източник