Около една трета от всички разходи за блокчейн през 2021 г. ще дойдат от банковия сектор
(снимка: CC0 Public Domain)

Използването на блокчейн за трансгранични сетълменти ще позволи на банките значително да намалят разходите: през 2021 г. спестяванията ще възлизат на 301 милиона долара, а през 2030 г. – вече на 10 милиарда долара. Тази прогноза направи изследователската компания Juniper Research.

Според анализаторите, въвеждането на блокчейн технологии за сетълменти по плащания на международни парични задължения ще осигури на участниците в тези транзакции не само спестявания, но и прозрачност и проследимост на транзакциите – тези параметри са много важни критерии на пазара за омниканални плащания.

„Настоящите процеси на международни парични преводи са силно ограничени от наследените системи. Доказателството за спестявания от блокчейн ще бъде от решаващо значение за разпространението на технологиите, както и за изграждане на култура на възприемане на технологиите, като се започне от големите компании”, се казва в проучването.

Блокчейн е технология за разпределена база данни, базирана на верига от записи. Тя е устойчива на фалшифициране, ревизия, хакване и кражба на информация.

Според експерти на IDC, в ​​момента има „реален интерес” към блокчейна, включително инвестиционен, от корпорации, финансови институции и дори правителствени агенции. Това се отнася за проекти като криптовалути, дигитални активи, цифрови валути на централната банка, децентрализирано финансиране и стейбълкойни. Инвестирането в подобни разработки за много кратко време ще има сериозни последици за всички пазари, включително за търговията на дребно, финансовите услуги и капиталовите пазари.

IDC очаква, че около една трета от всички разходи за блокчейн в света през 2021 г. ще дойдат от банковия сектор. Най-често срещаните случаи на използване на технологии тук са трансграничните плащания и сетълменти, документалните транзакции, сетълментите след търговия/транзакция и споразуменията за сделки.

Второто и третото място по инвестиции в блокчейн са заети от обработващата промишленост и дискретното производство. Заедно те ще генерират повече от 20% от общите разходи в света тази година. Най-често такива предприятия използват блокчейн в проекти за проследяване на произхода. А също в проекти за управление на активи/стоки (в производствената индустрия). IDC вярва, че и двете индустрии ще продължат да увеличават инвестициите в блокчейн с по-бързи темпове от средните за пазара.

IDC оценява глобалните разходи за блокчейн през 2021 г. на 6,6 милиарда долара, което, ако бъде постигнато, ще надмине обема от предходната година с повече от 50%. През следващите години обемът на този пазар ще нараства средно с 48% годишно.Източник