Министерството на отбраната на Съединените щати обяви сформирането на нова работна група, която ще проследява докладите за НЛО от цялата страна. Новата група за синхронизиране на идентификация и управление на въздушни обекти (AOIMSG) е описана като наследник на оперативната група за неидентифицирани въздушни явления (UAPTF) – група, сформирана в рамките на ВМС на САЩ.

Министерството на отбраната обяви новата си работна група AOIMSG във вторник, 23 ноември, заявявайки, че е създадена в сътрудничество с директора на националното разузнаване. AOIMSG ще бъде натоварен със задачата да синхронизира усилията на правителството на САЩ за откриване на неидентифицирани въздушни явления (UAP), по-рано и по-известни като НЛО.

Новата работна група също ще работи за анализиране и ако е необходимо – за смекчаване на всякакви заплахи, породени от тези явления, поне що се отнася до националната сигурност и полети, особено в случаите, когато обектите се наблюдават във въздушното пространство със специална употреба.

Заместник-секретарят на отбраната Катлийн Хикс нареди на заместник-министъра на отбраната по разузнаване и сигурност да наблюдава AOIMSG, като ръководи нов Изпълнителен съвет за идентификация и управление на въздушни обекти (AOIMEXEC). Този съвет според Министерството на отбраната ще включва членове както от разузнавателната общност, така и от Министерството на отбраната.

Формирането на този съвет намеква за целта на федералното правителство да установи „междуведомствено представителство“, когато става дума за феномена на НЛО – нещо, което Службата на директора на националното разузнаване започна по-сериозно през юни с публикуването на своя предварителен доклад за UAP оценяване.

След месеци на чакане американското разузнаване направи своя „доклад за НЛО“ от девет страници достъпен за обществеността – но важно е да се отбележи, че класифицирана версия на документа беше частно представена на членовете на Конгреса, подробностите за която остават неизвестни.

Въпреки че докладът не беше огромното разкритие, на което някои се надяваха, той повдигна някои интригуващи въпроси, не на последно място поради своята категория „Други“ за наблюдения, които не можеха да бъдат идентифицирани или обяснени.

Оценката разкрива 144 доклада, направени от неуточнени правителствени източници, 143 от които се считат за неидентифицирани. От тези 144 доклада 80 от инцидентите са наблюдавани „с множество сензори“, като UAP често прекъсват планираните военни учения и други дейности.

Освен това докладът разкрива също, че 21 от инцидентите включват наблюдение на „необичайни модели на движение на UAP или характеристики на полета“, включително движение срещу или оставане неподвижно във вятъра, резки промени в движението или движение с бързи скорости въпреки липсата на ясен източник. Военните обясняват, че може да са необходими нови „научни знания“, за да се анализират и разберат някои от тези обекти.

Снимка: Pikrepo

Виж още: Amazon желае отпечатък от вашата длан. Бягайте далеч

 

 

 Източник