Съвременното предприятие е сложна система, в която си взаимодействат широк набор от хора и сложни машини, изискваща специфично менажиране и контрол. Фирмите отлично осъзнават тази особеност на процеса и бавно, но сигурно възприемат тенденцията да наемат човек или екип да следи за правилното му протичане. 

По тази линия и университетски специалности като “Автоматика, информационна и управляваща техника” процъфтяват, като конкуренцията за прием става все по-голяма и оспорвана. 

Но какво кара бъдещите кадри на пазара на труда да запишат именно “Автоматика, информационна и управляваща техника” вместо някоя по-традиционна специалност като “Електроника” например, която да им върши сходна работа, без да ги профилира тясно в областта на автоматизацията? Отговорът е много прост – перспективата. Това и други причини, отговарящи на въпроса защо професиите, свързани с автоматизация на работния процес в производствените предприятия, са толкова фаворитизирани, можете да прочетете в настоящия текст.

Автоматизацията дава решение на проблема с квалифицирания труд от гледна точка на бизнеса

Кадровият проблем при фирмите, упражняващи дейност в областта на електрониката, проектантството и инженерството, е огромен. Хората масово нямат интерес да изучават подобни специалности, а се насочват към по-мениджърски направления. Единственото ефективно решение за бизнеса остана да си търси варианти да замени човешкия фактор в тези процеси с машина и изкуствен интелект. Успеваемостта е доста добра благодарение на сложните схеми за автоматизация, които екипите успяват да изградят, така че да трансформират или елиминират напълно човека като звено в тях. За добро или лошо, това е тенденция, която тепърва ще се усъвършенства и развива.

Автоматизацията повишава сигурността на работниците, ангажирани в процеса

Повечето стандартни производства включват немалка част ръчен труд, състоящ се в работене на различни поточни линии и окомплектоване на изделия например. От една страна, това е изтощаващо за самите работници, ангажирани в подобна дейност, а от друга – ресурсоемко за фирмите. Да не говорим, че в редица случаи се оказва опасно за човешкото здраве и живот. Тук автоматизацията отново има готово решение, давайки възможност част от дейността да бъде прехвърлена към машини. Така предприятията понижават значително риска от трудови злополуки.

Автоматизацията разширява производствения капацитет и намаля разходите

Други безспорни положителни ефекти от автоматизацията, заради които фирмите я залагат в политика си, са чисто производствените и финансовите. Както вече стана ясно, добре изграденият и оптимизиран процес може да елиминира част от звената, които не носят добавена стойност, или да въплъти нови по-продуктивни методики в работата, които да водят до постигане на същия, ако не и по-добър краен резултат. 

В допълнение, хората чисто физиологически имат нужда от почивка, която е регламентирана в съответните национални и наднационални кодекси на труда, докато една машина може да работи 24/7. Това ѝ дава до някаква степен “нечестно” предимство, но е факт, че ако една компания иска да повиши ефективността и капацитета на производството си, може съвсем оправдано и чистосърдечно да инвестира в технологии и автоматизация.

И като казахме инвестиция, страничните наблюдатели остават с впечатление, че автоматизацията е свръхголям разход, изискващ сериозни структурни промени и едва ли не катаклизми в организацията на производствената дейност. Естествено, подобни повърхностни схващания са силно преувеличени. В дългосрочен план тенденцията е машините да са далеч по-икономичните откъм финанси оператори, които бавно, но сигурно, изземат голяма част от ръчния труд, упражняван от хората.

Автоматизацията е един от основните фактори за постигане на устойчиво развитие и изграждане на един по-добър свят

И като казваме това, осъзнаваме, че автоматизацията изглежда несправедлив процес, който отнема работни места от хората. Но истината е, че въпреки че взема, той дава много на обществото като цяло. Работниците, които остават, упражняват дейността си по-сигурно и по ефективно, което е предпоставка за разширяването ѝ. Следователно, автоматизацията не терминира, а преразпределя функциите в предприятието по един конструктивен и устойчив начин.

Източник