Модернизирането на съществуващите ТЕЦ е цел на все повече енергийни компании
(снимка: CC0 Public Domain)

Правителството на Австралия финансира проект на местната компания MGA Thermal за създаване на прототип на уникално съоръжение за съхранение на топлина, което е едновременно и парогенератор с капацитет 5 MWh.

Централата ще акумулира топлина от възобновяеми енергийни източници, което ще позволи привеждане към зелена технологии на отоплението на помещения, производството на топлинна енергия за промишлени нужди и резервното производство на електроенергия. Технологията се основава на “тухли”, направени от необичайна сплав.

Сплавта на MGA Thermal представлява “кекс с парченца шоколад”. Матричната рамка, която винаги остава твърда, съдържа метал с по-ниска точка на топене. Енергията, генерирана от възобновяеми източници, се преобразува в топлина и се използва за стопяване на метала в рамката. По този начин енергията се съхранява чрез физическия процес на преминаване на материята в различно агрегатно състояние. Последващото освобождаване на енергия възниква по време на обратната трансформация при охлаждане на стопилката.

Уникалността на разработката е, че комбинира “тухли” за съхранение на топлина със система за генериране на пара за допълнителни нужди – отопление или производство на електроенергия с помощта на конвенционални парни турбини. Този подход ще позволи модернизация на съществуващите ТЕЦ и отоплителни централи, които работят на изкопаеми горива. Срокът на експлоатация на топлоакумулаторите достига 30 години.

В завода на компанията в Томаго ще бъде създаден прототип на топлоакумулираща и парогенерираща инсталация с капацитет 5 MWh и мощност 500 kW, съобщи NewAtlas. Очакваният бюджет за изграждане на пилотна инсталация е 2,85 милиона долара, от които 1,27 милиона предоставя Австралийската агенция за възобновяема енергия (ARENA).

Съоръженията за съхранение на топлина, захранвани от възобновяеми енергийни източници, представляват интерес в много страни. Например във Финландия за това се използва обикновен пясък, а инсталациите в САЩ разчитат на графитни тухли.

Източник